NEN 2580 meetrapport

Wat is een NEN 2580 meetrapport?

Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning dient een NEN 2580 meetrapport te worden opgesteld. Dit meetrapport wordt gebruikt om de waarde van een woning vast te kunnen stellen. Niet alleen voor woningen worden NEN 2580 meetrapporten uitgewerkt. Ook voor bijvoorbeeld een kantoor of een winkelpand doet men dit. Er zijn verschillende partijen die hulp bieden bij het uitvoeren van zo’n meting. In dit artikel lees je meer over hetgeen men onder een NEN 2580 meetrapport verstaat. Wat is het en wat heb je hieraan?

Werking van het NEN 2580 meetrapport

Een meting voor het uitwerken van een NEN 2580 meetrapport is gericht op het meten van het bruto- en netto vloeroppervlak in de woning. Het oppervlak van de woning is immers van belang voor het bepalen van de waarde van een woning of bedrijfspand. Die waarde heeft vervolgens invloed op bijvoorbeeld de WOZ, die je hierover betaalt. Ook voor een verhuurder is het interessant om te weten hoe groot een ruimte exact is. Op basis van het NEN 2580 meetrapport kan immers worden vastgesteld, voor welke prijs de ruimte verhuurd kan worden. Het helpt hen meningsverschillen met een toekomstig huurder te voorkomen. Een huurder kan immers aangeven dat hij of zij de ruimte kleiner vindt ogen.

Verplichting van een meting voor NEN 2580 meetrapport

Het heeft er alle schijn van, dat het uitwerken van een NEN 2580 meetrapport per 2021 verplicht zal worden. Dit geldt dan in eerste instantie voor woningen die verkocht worden aan particulieren, of verhuurd gaan worden door vastgoedbeheerders. Ook nu met de reden, dat een NEN 2580 meetrapport onenigheid over de prijs van het pand kan tegengaan. Op dit moment is het meegeven van dit rapport bij de oplevering van een woning nog niet verplicht. Overigens zou het NEN 2580 meetrapport niet het enige verplichte document zijn. Ook moet er verplicht een energielabel aan nieuwe woningen worden toegekend.

Inspecteur voor het uitvoeren van de meting

Voor het opmaken van een NEN 2580 meetrapport wordt een inspecteur ingeschakeld. De inspecteur kan kiezen voor het opmeten van het oppervlak via een plattegrond. Gebruikelijker is het echter om de locatie te bezoeken. Ook in de plattegrond kunnen immers fouten geslopen zijn. Zeker bij oudere woningen wordt het opmeten vrijwel altijd op locatie gedaan. Een bezoek op locatie betekent dat er sprake is van een NEN 2580 meetrapport Type A. Bij het opmeten via een goedgekeurde plattegrond spreken we van Type B. NEN2580 meting laten uitvoeren? Vraag direct een meetrapport aan via NENmetingen.nl!