Verschillende soorten dakkapellen

Verschillende soorten dakkapellen

Om op zolder meer bruikbare vloeroppervlakte te creëren is een dakkapel een veel toegepaste oplossing. Met bruikbare vloeroppervlakte bedoelen we dat er meer ruimte is om rechtop te staan. Een tweede belangrijk voordeel van een dakkapel is dat er meer zonlicht binnenkomt. We beperken ons hier tot de verschillende soorten dakkapellen.

Wat is een dakkapel

Voor de volledigheid gaan we kort in op wat we onder een dakkapel verstaan. Een dakkapel is een uitbouw op een schuin dak. Omdat het doel van een dakkapel is meer licht in de ruimte te krijgen, bestaat die aan de voorzijde uit veel glas. De zijkanten zijn doorgaans gesloten en ondoorzichtig. Het dak van een dakkapel kan diverse vormen hebben. Welke dat zijn, wordt in dit artikel besproken.

Indeling

De indeling van soorten dakkapellen heeft aan de ene kant te maken met de vorm en aan de andere kant de gebruikte materialen. Met vorm wordt hier meestal gedoeld op hoe het dak van de dakkapel eruitziet, maar niet uitsluitend.

Dakvormen

Er zijn de volgende gebruikelijke dakvormen:

  • Plat dak
  • Schuin dak
  • Puntdak

De namen geven grotendeels aan hoe het dak van een dakkapel eruit ziet. Bij een plat en een schuin dak dakkapel loopt het dak in dezelfde richting af als het dak van het huis. Dat is anders bij een puntdak dakkapel. Daarvan heeft het dak een nok en loopt het dak aan twee kanten af.

Soorten Materialen

De materialen die bijvoorbeeld voor dakkapellen worden gebruikt, zijn:

  • Hout
  • Kunststof
  • Zink
  • Riet

De keuze zal onder meer afhangen van je smaak, het materiaal waarvan het dak van de woning is gemaakt (met name relevant bij een rieten dak), de kosten en het benodigde onderhoud.

Bijzondere vormen

We noemden eerder de gebruikelijke vormen van dakkapellen, maar nog andere vormen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld:

  • Hoekdakkapel
  • Dakkapel met balkon
  • Dakkapel met nokverhoging

Een hoekdakkapel kan alleen op een huis, als er op een hoek aan de beide kanten een schuin dak is. Gebruikelijk is dat een muur recht is en geen dak heeft. Een dakkapel met balkon heeft een deur, opdat men het balkon op kan gaan. Bij een dakkapel met nokverhoging steekt de nok daarvan uit boven de nok van het dak van de woning.

Bron: Atmyhome.nl