Hoe functioneert jouw VvE

Hoe functioneert jouw VvE?

Woon jij sinds kort in een appartement? Of ben je van plan om binnenkort een appartement te kopen? Zorg er dan voor dat je alle ins en outs kent van de VvE. In deze blog leg ik je eerst kort uit wat de VvE is, waarom het belangrijk is om te begrijpen hoe een VvE werkt, en uiteraard hoe je er achter komt of jouw (toekomstige) VvE wel naar behoren functioneert.

De Vereniging van Eigenaars (VvE)

In het kort kan de Vereniging van Eigenaars beschreven worden als een vereniging waarin alle appartementseigenaren van een gebouw vertegenwoordigd zijn. Als je van plan bent om een appartement te kopen, dan is de kans erg groot dat je ook in een VvE terecht komt. Uiteraard zit hier een idee achter. De VvE is namelijk als vereniging verantwoordelijk voor bepaalde zaken met betrekking tot het appartementencomplex. Onder het mom van ‘alleen ga je harder maar samen kom je verder’ zou je ook kunnen stellen dat de appartementseigenaren samen, vanuit de VvE, meer gedaan kunnen krijgen dan losstaande appartementseigenaren.

Wat doet de VvE dan precies? Aangezien alle appartementseigenaren een maandelijkse bijdragen betalen aan de VvE, zijn er vaak veel mogelijkheden. Wanneer een VvE goed functioneert, houd je hier als appartementseigenaar veel aan over. In de meeste gevallen gaat een groot deel van de gezamenlijke maandelijkse bijdragen naar een reservefonds. Dit ‘spaarpotje’ van de VvE kan worden gebruikt voor grote onderhoudskosten aan het appartementencomplex. Ook is het vaak voordeliger voor jou als appartementseigenaar als de opstalverzekering via de VvE afgesloten is. En, niet te vergeten, is het vaak in de praktijk fijn dat je er als appartementseigenaar niet alleen voor staat als je geen kennis van zaken hebt over bijv. gemeenschappelijk onderhoud. Gelukkig lukt het vaak om problemen binnen de VvE met elkaar te voorkomen en op te lossen!

Dit gezegende hebbende, is het wel belangrijk om te weten hoe jouw VvE functioneert. Het komt namelijk nog steeds voor dat VvE’s slecht functioneren, of in uitzonderlijke gevallen van ‘slapende VvE’s’ zelfs helemaal niet functioneren. Wanneer een VvE slecht, of helemaal niet, functioneert, zie je dit al snel aan de verslechterende woonomgeving. Ook kunnen kostenposten omhoog schieten wanneer er vanuit de VvE geen reservefonds is opgezet. Reparaties, onderhoud, en renovaties moeten dan uit de zak van appartementseigenaren betaald worden. Als richtlijn, kan je deze juridische tips voor wonen in een VvE er eens bijpakken.

Check hoe de VvE functioneert

Overweeg jij om een appartement te kopen? Of heb je kort geleden een appartement gekocht en ben je benieuwd of jouw VvE naar behoren presteert? Dan kunnen wij je helpen om achter het functioneren van jouw VvE te komen. Dit doen we door een VvE-Check uit te voeren. Zo brengen we in kaart hoe de VvE functioneert, en lichten toe waarom het functioneren van de VvE reden tot zorg geeft. Uiteraard, kunnen wij ook helpen bij een eventuele vervolgaanpak, of bij aanvullend onderzoek.