inboedelverzekering

Alles over de inboedelverzekering

De inboedelverzekering is een complexe verzekering. Tussen de verschillende verzekeraars bestaan namelijk grote verschillen over wat wel en wat niet gedekt wordt. Meer nog dan voor alle andere verzekeringen geldt dat de polisvoorwaarden van doorslaggevend belang zijn bij deze verzekering. Ook kunnen discussies ontstaan wat wel of geen inboedel is en wat net wel of net niet buiten de dekking valt. Hieronder lees je alles dat je over deze verzekering dient te weten. Zo kom je niet snel voor verrassingen te staan als het op de inboedelverzekering aankomt.

De spullen die niet vastzitten aan je huis en die je meeneemt als je verhuist

In de basis is een inboedelverzekering een verzekering waarmee schade aan of verlies van inboedel afgedekt kan worden. De schade is dan veroorzaakt door brand, inbraak, waterschade of door bijvoorbeeld vandalisme. Om te weten wat de inboedelverzekering precies is, is het goed te weten wat de inboedel dan precies is. Verzekeraars – en daar draait het bij de inboedelverzekering toch vooral om- beschouwen alle roerende zaken die tot je huishouden behoren vaak als de inboedel. De spullen die niet vastzitten aan je huis dus. Dan kun je dus denken aan tafels en stoelen en je televisie. Je kunt ook zeggen dat de inboedel is wat je meeneemt als je gaat verhuizen. Mooi voorbeeld is dat de keuken dus niet tot de inboedel behoort, maar je keukengerei wel. 

Let op: voor het verzekeren van je spullen op reis dien je een doorlopende reisverzekering af te sluiten!

Alleen uitbetaling als de oorzaak van de schade in de polis is genoemd

Als we kijken naar de inboedelverzekering, dan is er vaak dekking voor de apparatuur in je woning, je meubels, kostbaarheden en andere spullen die zich in je huis bevinden. Uiteraard wordt er alleen uitgekeerd als er sprake is van een in de polisvoorwaarden beschreven situatie. Dan moet je dus denken aan brand, storm en diefstal. Sluit je een inboedelverzekering af dan biedt de verzekering je vaak dekking tot een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt wel de verzekerde som genoemd. Ga je een dergelijke verzekering afsluiten, dan kun je zelf de waarde bepalen die je inboedel vertegenwoordigt. De waarde is weer verantwoordelijk voor hoeveel premie je gaat betalen. Hoe meer je inboedel waard is, hoe hoger de premie. 

Bepaal de waarde van je inboedel met de online inboedel waardemeter

Op het internet heb je tools voldoende die je kunnen helpen om de waarde te bepalen van je inboedel. Een daarvan is de inboedelwaardemeter. Die kun je invullen waarbij je steeds de waarde van bepaalde spullen geeft. Geef je te weinig waarde aan de inboedel, dan is de kans op onderverzekering aanwezig. Te veel waarde kan er weer voor zorgen dat je een veel te hoge premie moet betalen. Wat nu precies wel en niet vergoed wordt staat altijd in de polisvoorwaarden beschreven. Daar wordt op gedetailleerde wijze en zeer nauwkeurig aangeven waarvoor wel of geen dekking wordt gegeven door de verzekering. Bovendien staat er genoteerd hoe je moet handelen als er sprake is van schade. De inboedelverzekering kan voor iedereen anders uitpakken en iedereen kan een andere premie betalen. Dat heeft uiteraard te maken met de waarde van je inboedel, en ook met de af te dekken risico’s. 

Afhankelijk van zaken als inkomen, het soort woning en de gezinssamenstelling

De kosten van de te betalen premie kunnen dus verschillen. Het is goed om eens naar die kosten te kijken. In algemene zin kun je stellen dat het bedrag waarvoor dekking geboden wordt, de verzekerde som dus, gelijk is aan de nieuwwaarde van de te verzekeren inboedel. Uiteraard hangt het bedrag af van zaken als inkomen, het soort woning en de grootte van je huis, je bezit en ook de samenstelling van je gezin. 

Verzekeraars bieden vaak de mogelijkheid om te indexeren

Nou is het natuurlijk wel zo dat de waarde van de inboedel met de jaren zal gaan stijgen. Logisch, want vaak wordt de inboedel met de jaren groter. Bovendien zal door de inflatie ook de waarde van roerende zaken vaak stijgen. Daarom is het zeer verstandig de verzekering zo nu en dan eens tegen het licht te houden en om na te zien of de verzekerde waarde nog wel overeenkomt met de spullen die je bezit. Om die reden bieden veel verzekeraars de mogelijkheid om te indexeren. Dat betekent concreet dat de verzekerde waarde per jaar automatisch omhoog gezet wordt, doorgaans met een paar procent.

Kies de juiste dekkingswaarde

Cruciaal bij de inboedelverzekering is dat de juiste dekkingswaarde gekozen wordt. Dit vanwege het feit dat de verzekeringsmaatschappijen bij schade vooral kijken naar de werkelijke waarde van jouw inboedel. Heb je een te lage waarde verzekerd, dan kun je er dus vanuit gaan dat je niet de volledige schade die je geleden hebt vergoed krijgt. In dat geval ben je dus onderverzekerd. Heb je een te hoge waarde aan de inboedel toegekend dan krijg je dus wel de maximale vergoeding. In dat geval is sprake van oververzekering. Dat houdt wel meteen in dat je wel altijd teveel premie betaald hebt. Daarom ook is de waardemeter voor de inboedel die je online vindt belangrijk. Deze is overigens tot stand gekomen met speciale dank aan het verbond van verzekeraars. 

De inboedelverzekering is niet verplicht

De inboedelverzekering is een ander soort verzekering dan bijvoorbeeld de zorgverzekering en de opstalverzekering voor woningeigenaren. Die zijn namelijk verplicht en de inboedelverzekering is dat niet. Je kiest er dus geheel vrijwillig voor. Dat betekent aan de andere kant dat de verzekeraars de vrijheid genieten om iemand te weigeren als klant vanwege bijvoorbeeld een schadeverleden of als iemand als wanbetaler te boek staat. Als de verzekeraar iemand weigert dan dient er wel een plausibele reden te zijn. Deze reden moet de verzekeraar aangeven. Het verbond van verzekeraars heeft namelijk bepaald dat bij weigering schriftelijk en in begrijpelijke taal aangegeven moet worden waarom dit zo is. 

Een inboedelverzekering sluit je niet zomaar even af. Het vergt wat voorwerk en het is een kwestie van jezelf goed inlezen in de materie. Vervolgens kun je, nadat je de waarde van de inboedel bepaald hebt, de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken en een verzekering afsluiten.

Vergelijk inboedelverzekeringen online!